βουλευτήριος

βουλευτήριος, -ον (Α)
ο αρμόδιος ή κατάλληλος να παρέχει συμβουλές.
[ΕΤΥΜΟΛ. < βουλευτήρ (< βουλεύω) «βουλευτής» (Ησύχ.) ή < βουλευτής].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • βουλευτήρι' — βουλευτήρια , βουλευτήριον council chamber neut nom/voc/acc pl βουλευτήρια , βουλευτήριος giving advice neut nom/voc/acc pl βουλευτήριε , βουλευτήριος giving advice masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτήριον — council chamber neut nom/voc/acc sg βουλευτήριος giving advice masc/fem acc sg βουλευτήριος giving advice neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτηρίοις — βουλευτήριον council chamber neut dat pl βουλευτήριος giving advice masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτηρίου — βουλευτήριον council chamber neut gen sg βουλευτήριος giving advice masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτηρίωι — βουλευτηρίῳ , βουλευτήριον council chamber neut dat sg βουλευτηρίῳ , βουλευτήριος giving advice masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτηρίων — βουλευτήριον council chamber neut gen pl βουλευτήριος giving advice masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτηρίῳ — βουλευτήριον council chamber neut dat sg βουλευτήριος giving advice masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βουλευτήρια — βουλευτήριον council chamber neut nom/voc/acc pl βουλευτήριος giving advice neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.